Sorgbearbetning - Vad är sorg?

Sorg är normalt och naturligt. Sorg är den normala och naturliga känslomässiga reaktionen på en förlust eller en förändring i livet. Dödsfall och skilsmässor är de situationer som oftast förknippas med sorg, dock finns det många andra förluster som orsakar sorg.

Övergrepp, relationsproblematik (till partner, förälder, barn, vänner, kollegor) egen eller annans sjukdom, att förlora husdjur, att bli arbetslös, att flytta, att bli omplacerad på en arbetsplats eller att livet inte blev som man tänkt sig, är andra exempel på förluster som kan orsaka sorg.

Även utbrändhet eller utmattningsyndrom bottnar ofta i sorg, eftersom oförlöst sorg ofta ligger bakom de beteenden som orsakar dessa symptom.

Sorgen över våra förluster kommer att fortsätta påverka våra liv och våra relationer på ett negativt sätt så länge vi inte möter och kommunicerar det vi bär inom oss. Obearbetad sorg leder till att vi håller tillbaka våra känslor och får svårare att känna glädje. Genom att vi inte är här och nu tappar vi mycket av vår livsenergi!

Hur kan du bearbeta dina förluster?

Sorgbearbetning - ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster. Sorgbearbetning hjälper dig att bearbeta smärtan av dina förluster.

Läs vad kursdeltagare säger om hur de har upplevt kursen, tryck på länken Referensen på höger kolumn.

Alla bär vi på någon sorg eller förlust som kan hindra oss från att leva fullt ut. Ofta finns det olika uttryck för sorg men gemensamt för all sorg är att den begränsar oss i livet. Kursen ger dig en bra och enkel metodik att bearbeta tidigare smärtsamma händelser och bli kvitt ditt emotionella bagage.

Släpp taget och gå vidare!

Programmet för sorgbearbetning™ är ett väl beprövat handlingsprogram för dig som vill bearbeta den smärta som olika förluster orsakat. Tillsammans tar vi reda på vilka förluster som har påverkat ditt liv. Sedan genomför vi de handlingar som behövs för att bearbeta och fullborda det som är ofullständigt.

Min förhoppning är att du därmed försonas med det förflutna och får känna frid. Erfarenhet visar även att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du känner dig mer levande och får ny energi.

Kurser i sorgbearbetning
Läs mer här

UNDER SORGEN LIGGER GLÄDJEN OCH VÄNTAR.
Anders Magnusson

Bär du på oförlöst sorg?
Bearbeta din sorg med en certifierad handledare i sorgbearbetning!

Jag erbjuder rådgivningsamtal sorg!

Kontakta mig eller boka tid