Vad är Kinesiologi?

Ordet kommer från grekiskan och betyder rörelselära.

Kinesiologi balanserar hela dig! Kropp & själ i harmoni!

Kinesiologi är en helhetsmetod för att framkalla människans självläkande kraft och stärka och utveckla hennes välmående.

Grundtanken med Kinesiologi

Grundtanken med kinesiologin är att blockeringar och obalanser kan avläsas genom att testa muskler. Muskeltestning är en utmärkt metod om man vill fråga kroppen vad den behöver, både för dess fysiska och psykiska hälsa men även inom näringsintag och terapeutisk behandling.
George Goodheart (Applied Kinesiology skapades av honom 1964) har funnit att människans muskler är kopplade till olika delar av kroppens energisystem. Därmed kan en kinesiolog fastställa känslomässiga, mentala och fysiska obalanser med hjälp av muskeltestning. Med kinesiologin tar man reda på vilka emotionella, mentala och fysiska problem en person har och vad man kan göra åt problemen. Kroppen vet precis vad den behöver för att läka och må bra.

Dessutom är Kinesiologi mycket lämplig som förebyggande frisk- och hälsovård.

Kinesiologi är ett bra komplement till den traditionella medicinen.

När kan Kinesiologi hjälpa?

 • Akut hjälp vid: förkylning, plötslig svullnad, allergisk reaktion, ryggskott, huvudvärk, energilös, plötslig smärta, magont m m
 • Utmattningssyndrom
 • Ångest, panik, fobier
 • Stress
 • Viktminskning
 • Läs- och koncentrationssvårigheter
 • Allergier
 • Neuropsykiatriska funktionshinder (bokstavsdiagnoser)
 • Förebyggande hälsovård
 • Rygg, nacke eller ledvärk
 • Fibromyalgi
 • Livskriser
 • Psykisk ohälsa
 • m m
Muskelgrupper som användas i kinesiologi

Att utvecklas som person är som att ro uppför strömmen.
Okänd

Vill du veta hur Kinesiologi kan hjälpa dig?

Kontakta mig