Hur går behandlingen med Kinesiologi till?

Jag är utbildad Kinesiolog (sedan 2003) och har gått ett flertal kurser. (Touch for Health, Health Kinesiology)

Under Kinesiologi-behandlingen ligger du på en brits med kläderna på och jag testar och kommunicerar med ditt energisystem.

Jag börjar med en ingångsbalansering så att ditt energisystem kommer i balans.

Varje muskel är direkt kopplad till inre energimässiga organ meridianer (kroppens energibanor), lymfreflexer, ryggradskotor, och så vidare. När jag har lokaliserat blockeringarna och orsaken till obalansen tar jag reda på vilken korrekturmetod jag ska använda. Ibland håller jag på akupressurpunkter (finns även hos traditionell kinesisk hälsolära). Ibland använder jag mig av mentala visualiseringar, fysiska rörelser, Bachs blomessenser eller olika övningar.

I Kinesologin utgår jag från ditt individuella behov...

Vi är alla unika därför jobbar jag utifrån varje persons individualitet.

Få tillbaka energi och livslust med Kinesiologi

Vill du återfå din energi och livslust? Vill du bli medveten om vilken potential du har inom dig och hur du kan utnjyttna den på bästa sätt? (klicka här för att komma till bokning- och kontaktsidan)